Begränsningar
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Om en medlem har uppnått sina begränsningar kan de inte checka in. Ni kan se det genom att be medlemmen öppna upp er studio i appen, där man kan se hur många besök som gjorts under en månad.


Vi har en generell besöksbegränsning hos alla partners på 8 besök/månad.

Undantag finns på Epic-nivån i Stockholm och Black-nivån i Göteborg och Malmö, där vi även har begränsningar på 4 eller 1 besök/månad.

Did this answer your question?