All Collections
Studio FAQ Svenska
Event
Vi vill lägga upp ett event som kostar extra
Vi vill lägga upp ett event som kostar extra
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Bruce strävar efter att undvika extra avgifter. Målet är att inkludera så mycket som möjligt för medlemmarna i medlemskapen. Vi har sett att extra kostnader kan utgöra ett hinder för våra medlemmar och leda till färre bokningar, samt en förvirring kring vad som egentligen ingår i medlemskapet.

Did this answer your question?