All Collections
Studio FAQ Svenska
Bokning & Avbokning
Kan medlemmar avboka efter sista avbokningstid, vad händer då?
Kan medlemmar avboka efter sista avbokningstid, vad händer då?
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Ja, det registreras då en sen incheckning på medlemmen. Livet kan komma emellan ibland och vi tillåter 2 sena incheckning innan man blir låst för ytterligare bokningar.

Vi betalar inte ut en direkt ersättning för sena avbokningar. Dom intäkter vi får från medlemmar som blir låsta och väljer att låsa upp sitt medlemskap mot en kostnad, läggs till på våra totala intäkter som sedan delas ca 70% till partners och ca 30% till oss.

Did this answer your question?