All Collections
Studio FAQ Svenska
Incheckning
När kan medlemmar senast checka in?
När kan medlemmar senast checka in?
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Öppen träning: Medlem kan checka in när som helst under de öppettider som ni angett.


Bokad klass: Standard är att medlemmar har möjlighet att checka in från 30 minuter före start till 5 minuter innan start. Om en medlem checkar in efter det kommer det betraktas som en sen incheckning.

Vi uppmuntrar alla våra medlemmar att respektera den angivna incheckningstiden för att upprätthålla en smidig och effektiv upplevelse för alla.

Did this answer your question?