Förläng schema

Öka antal veckor som dina klasser upprepas

Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Såhär gör du för att öka antalet veckor som dina pass upprepas i appen.

Did this answer your question?