Rapporter

Se och hämta rapporter.

Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Under sektionen "Rapporter" kan du se och hämta rapporter månad för månad. Genom att klicka på PDF-länken laddas rapporten ner till din dator.

Endast studiopersonal med adminaccess kan se rapporter. Se avsnittet om inloggning och att ge kollegor access om du vill att någon annan i teamet ska kunna se sidan.

❗ Endast en person som redan har adminaccess kan begära att andra i teamet ska ha samma accessnivå.

Did this answer your question?