Lägg till pass (manuellt schema)

En guide i att lägga till pass för dig med manuellt schema

Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Nytt är att du kan lägga till flera pass samtidigt i ditt schema. Klicka på + på den veckodag du vill addera ett pass och fyll i fälten.

OBS! Läggs passet mindre mindre än åtta dagar framåt i tiden blir det bokningsbart direkt.

❗ Integrerat schema? Läs denna artikel om du önskar lägga till ett pass i ditt schema.

Klasstyp: De pass som finns skapade på din studio. Du kan även välja bemannade eller obemannade öppettider. Läs här om hur du skapar helt nya pass som du aldrig haft förut.

Från: Vilken vecka passet ska starta.

Till: Vilken vecka som är sista tillfället.

Upprepas: Om passet ska upprepas var sjunde dag, eller var fjortonde.

Start- och sluttid: När öppettid/pass startar och när det slutar.

Instruktör: Fyll gärna i namnet på instruktören. Tomt fält fylls i med "Olika instruktörer".

Platser: Det antal platser du avsätter till Bruce.

Did this answer your question?