Varför bli Brucepartner?
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Genom BRUCE når ni en bredare målgrupp, får bra exponering och gratis marknadsföring. Det är ett samarbete där vi utgår från era behov och oavsett vilket skede ni ligger i kan vi hjälpa till. Exempelvis kan vi fylla upp klasser som är svåra att fylla själva, får fler personer att hitta till studion/träningsanläggningen och hjälpa till under event.

Vårt mål är att ni som studiopartner ska tjäna lika mycket på Bruce-medlemmar som på era egna medlemmar. Vår målgrupp är de som vill ha en stor bredd i sin träning, som gillar att variera mycket. Personer som vill kunna träna både nära hemmet och jobbet.

Did this answer your question?