Ingen bokning
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Om en medlem glömt att boka in sig på klassen, dyker det upp ett felmeddelande när medlemmen försöker scanna Bruce QR-kod.

Det är viktigt att alla Bruce-medlemmar scannar QR-koden när de besöker er. Det är vid scanningen besöket registreras och det som ni senare får betalt för.

Har medlemmen ingen bokning får hen heller inte vara med på klassen.

Felmeddelandet kan se ut som på bilden:

Did this answer your question?