Fusk
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Det finns tyvärr alltid dom som fuskar. Om det inte går att checka in kan det bero på att personen inte är en betalande medlem hos Bruce. Även det går att se genom att be personen visa upp sitt medlemskap i appen under “konto”. Vi har medlemskapen Base, Black, Epic och även vissa som har Credits.

Did this answer your question?