All Collections
Studio FAQ Svenska
Bokning & Avbokning
När kan en medlem senast boka en klass?
När kan en medlem senast boka en klass?
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Medlemmen kan boka fram till 5 minuter innan klassen. Det kan dock variera hos våra partners.

Gällande bokning kan Bruce-medlemmar generellt boka in sig 1 vecka innan klassen, alltså då klassen blir bokningsbar.

Did this answer your question?