All Collections
Studio FAQ Svenska
Incheckning
Får vi ersättning om medlem checkar in sent? Kan medlemmar checka in efter klassen startat?
Får vi ersättning om medlem checkar in sent? Kan medlemmar checka in efter klassen startat?
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Ja, medlemmen får en sen incheckning. När en medlem skannar QR-koden registreras ett besök, vilket sedan genererar ersättning för er. Om ni inte vill tillåta att medlemmar får vara med på klassen vid sen ankomst, på grund av stängd dörr etc, kan ni meddela det till vår support.

Did this answer your question?