All Collections
Studio FAQ Svenska
Incheckning
Hur ser en incheckning ut för medlemmar?
Hur ser en incheckning ut för medlemmar?
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Efter att medlemmen scannat QR koden via Bruce app, får medlemmen upp en entrébiljett på telefonen. Entrébiljetten innehåller klassnamn, starttid, datum, medlemmens namn och en bild.

Did this answer your question?