All Collections
Studio FAQ Svenska
Medlemsnivåer
Går det att byta medlemskapsnivå som partner?
Går det att byta medlemskapsnivå som partner?
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Ja, vi kan alltid diskutera detta tillsammans. Det är både ett strategiskt beslut hos oss vilken nivå alla partners finns tillgängliga på samt önskemål från våra partners sida.

En partner på Base kan endast erbjuda Base-klasser och,
en partner på Black kan endast erbjuda Black-klasser.

Undantag gäller för en partner på Epic där man kan erbjuda antingen,
endast Epic-klasser alternativt,
både Epic och Black-klasser.

Generellt sett så får man flest besök på nivån Base, sen Black och minst besök på Epic.

Kontakta oss om ni vill diskutera upplägget för er studio.

Did this answer your question?