All Collections
Studio FAQ Svenska
Medlemsnivåer
Vad är skillnaden på medlemskapen, Base, Black & Epic?
Vad är skillnaden på medlemskapen, Base, Black & Epic?
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Den stora skillnaden är priset för medlemskapen, vilket också bidrar till att det t.ex. är en lägre ersättning per besök på Base jämfört med Epic. Vi tittar alltid på våra partners egna medlemskapspriser och anpassar vilken medlemskapsnivå varje partner finns tillgänglig på därefter.

Har en partner t.ex. ett eget medlemskapspris på 600kr/månad, passar partnern bättre på vårt Base-medlemskap, jämfört med en partner med ett eget medlemskapspris på 1500kr/mån som passar bättre på vårt Epic-medlemskap.

Base - Generellt erbjuds gym, simning, kampsport, dans och utomhusträning här. Det finns även en del klättringsanläggningar, yogastudios och övrigt tillgängligt.

Black - Det största medlemskap där det framförallt erbjuds CrossFit, HIIT, Yoga, Meditation, klättring och kampsport. Black-medlemmar kan även träna hos Base-partners.

Epic - Finns endast tillgängligt i Stockholm för tillfället.
Ett medlemskap för dom som tränar allra mest. Här samlas Boutique studios, Barre, SPA, Pilates, vattenaktiviteter och en del HIIT, Kampsport och övriga kategorier. Epic-medlemmar kan träna på alla anslutna Bruce-partners.

Did this answer your question?