All Collections
Studio FAQ Svenska
Ekonomi
Hur fungerar den dynamiska utbetalningsmodellen?
Hur fungerar den dynamiska utbetalningsmodellen?
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Bruce har en dynamisk intäktsfördelning, där Bruce betalar ut ca 70% av intäkterna, räknat på ett år. Bruce utbetalningar per besök baseras på intäkterna under en månad samt det totala antalet besök hos alla partners. Därav varierar ersättningen per besök varje månad.

Generellt sett är det fler besök och en lägre ersättning i t.ex. januari-februari och färre besök och en högre ersättning i juni-juli.

Did this answer your question?