All Collections
Studio FAQ Svenska
Ekonomi
När får vi utbetalningsrapporten?
När får vi utbetalningsrapporten?
Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Senast 10 kalenderdagar efter varje avslutad kalendermånad skickar vi en rapport till Partners (”Intäktsfördelningen”) som redovisar antalet besök av kunder.

Did this answer your question?