Pausa medlemskap

Kan jag pausa mitt medlemskap? Can I pause my membership?

Marie avatar
Written by Marie
Updated over a week ago

Ja du kan pausa när du vill. Under ett kalenderår har du 2 paustillfällen med totalt 60 pausdagar. Dessa 60 dagar kan du fördela hur du vill under de två paustillfällena, exempelvis 20/40, 10/50 eller 30/30. Om du påbörjar en paus kommer det räknas som ett paustillfälle och du kan inte få tillbaka det paustillfället om du skulle avbryta pausen. När pausen är slut aktiveras ditt medlemskap automatiskt igen, och eventuella pausdagar du betalt för i förväg kommer dras av från den första månadsbetalningen efter pausen.

Har du outnyttjade pausdagar kan dessa inte sparas till nästa år.

Avslutar du medlemskapet och startar igen inom ett och samma kalenderår får du inte nya pausdagar.

Bokningar som är gjorda under en period som pausas kommer automatiskt avbokas. Undantag är köpta klasser.

-----------------------------------------------------

ENGLISH

Yes, you can pause whenever you want. Within a calendar year you have 2 break-possibilities with a total of 60 days. You can divide these 60 days as you wish between the two pauses, for example 20/40, 10/50 or 30/30. If you start a pause, it will be counted as a pause and you cannot get that pause back if you interrupt it. When the pause is over, your membership will automatically reactivate, and any pause days you paid for in advance will be deducted from the first monthly payment after the pause.

If you have unused pause days, these cannot be saved for the next year.

If you end your membership and start again within the same calendar year, you will not receive new pause days.

Bookings made during a pause will be automatically canceled. Exceptions are purchased classes.

Did this answer your question?