All Collections
Bruce frågor och svar
Hur mycket kan jag träna? How much can I work out?
Hur mycket kan jag träna? How much can I work out?
Marie avatar
Written by Marie
Updated over a week ago

Det finns ingen begränsning i antalet pass eller egen träning du kan gå på totalt med Bruce utan du kan träna hur många gånger du vill.

Däremot finns det en generell studiobegränsning på 8 incheckningar per studio per månad och inkluderar både egen träning och passbokningar.

Vissa Epicstudios är undantag och har en besöksgräns på 1 eller 4 incheckningar per månad beroende på studio. Dina besök återställs för alla studios den 1:a varje kalendermånad.

I Norge och Danmark är det begränsat till 6 eller 8 gånger per studio och månad.

-----------------------------------------------------

ENGLISH

There is no limit to the number of classes or solo training you can go to in total with Bruce, you can work out as many times as you like.

However, there is a general studio booking limit of 8 check-ins per studio per month and includes both solo training and class bookings. Some Epicstudios are exceptions and have a limit of 1 or 4 check-ins per month depending on the studio. Your visits are reset for all studios on the 1st of each calendar month.

In Norway and Denmark there is a limit of 6 or 8 times per studio per month.

Did this answer your question?