All Collections
Bruce frågor och svar
Bookingregler Credits / Cancellation rules credits
Bookingregler Credits / Cancellation rules credits

Hvilke regler gjelder for avbooking med klippekort? What are the rules for cancellation with credits?

Tova avatar
Written by Tova
Updated over a week ago

English below.

Her kan du lese informasjon om avbookinger og innsjekk hos oss.

Vi ønsker at det skal være en forskjell på å avbooke en time for sent og å ikke gå på den i det hele tatt. Vi foretrekker at du avbooker en time, selv om det ikke er innenfor fristen, fordi da gir du noen andre sjansen til å få plassen din. Du kan avbooke inntil 10 minutter før timen starter. Dersom du verken går på en booket time eller avbooker senest 10 minutter før start, får du 1 prikk.

Vi ønsker også at alle skal respektere hverandres og studioets tid, så du må sjekke inn en viss tid før timene starter slik at de kan starte til rett tid.

Regler som gjelder for alle med Bruce klippekort (credits):

Innsjekk (bookede timer)

  • Må gjøres tidligst 30 minutter før og senest 5 minutter før. Det finnes imidlertid unntak fra denne tidsfristen, som er angitt i bestillingen.

Sen avbooking

  • Avbookingsfristen for en booket time kan variere og står i timesbeskrivelsen, men er som regel 3 timer før start.

  • Hvis du avbooker sent trekkes 5 klipp (credits) for bookingen, og resterende klipp refunderes.

Booking som verken blir brukt eller avbooket

  • Du kan gjøre en sen avbooking inntil 10 minutter før timen starter. Målet vårt er at ingen skal gå glipp av en booket time.

  • Hvis du ikke avbooker, refunderes ingen klipp.

Skriv til oss i chatten hvis du har spørsmål, så skal vi gjøre vårt beste for å forklare.

--------------------------------

ENGLISH

Information about our cancellation and check-in rules.

We want it to be a difference between canceling a class late and missing it completely. We prefer that you cancel a class even if it is a late cancellation because then you give someone else the chance to get that spot instead. You can cancel the class 10 minutes before it starts. If you completely ignore going to a class and do not cancel at least 10 minutes before the class, you will get a missed class.

We also want everyone to respect each others and the studios time so that's why you must check in no later than 5 minutes before a session begins.

Rules that apply to everyone who uses Bruce credits:

Check-ins (booked classes)

  • You can check in earliest 30 min prior to class and latest 5 minutes before the class begins.

Late Cancellation

  • The cancellation time before a class differs, but generally it is 3 hours before the class. Specific cancellation times are always listed in red under each class.

  • If you do a late cancellation 5 credit will be deducted, while the rest of the credits paid for the class will be refunded.

Missed class (always cancel)

  • You can do a late cancellation up to 10 minutes before the class. Our goal is that no one should get a missed class.

  • If you don't cancel the class you will not get back any of the credits paid for that class.

Write to us in the chat if you have questions regarding the above and we will do our best to explain.

Did this answer your question?