All Collections
Studio FAQ Svenska
Studio – Integrerat schema
Koppla ett nytt pass och tilldela platser
Koppla ett nytt pass och tilldela platser

Vi visar hur du som har ett integrerat schema kan aktivera och lägga till platser på pass som ännu inte är kopplade.

Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Koppling saknas – Lägg till

Pass som inte är kopplade är gula med en “Lägg till”-knapp. Du kan inte tilldela platser förrän vi aktiverat passet åt dig. Såhär gör du:

 1. Tryck på “Lägg till”

 2. Välj det passnamn i listan som hör ihop med detta pass.

 3. Om du letat noga men inte hittar ett matchande namn – välj alternativet 'Helt nytt pass' längst ner.

 4. Skicka in ditt nya pass tillsammans med en beskrivning. Ditt pass väntar nu på att aktiveras.

När du fått passet aktiverat kan du gå vidare och tilldela platser. Under vardagar får du alltid ditt pass aktiverat samma dag som du skickat in det, förutsatt att det är gjort under kontorstid. Under helg kan det ta upp till 48 timmar.

Tilldela platser

Ett pass som är kopplat, men som ännu inte har fått platser tilldelade sig är inte synligt i appen. Det finns två sätt att tilldela platser:

 1. Via Inställningar

Platser som tilldelas via inställningarna ger alla pass som heter samma sak samma antal platser, oberoende av dag och tid. Du kan fortfarande göra undantag på enstaka pass, se "Via Schemaverktyget" nedan. Glöm inte att spara dina ändringar längst ner på sidan.

2. Via Schemaverktyget

Här tilldelar du platser om du inte vill göra enligt ovan. Observera att vi tappar kopplingen och antal platser om ditt pass byter namn eller starttid.

 1. Tilldela platser genom att välja upprepning först:
  Enskilt pass: Bara det här passet, det här datumet, den här tiden

  Detta och följande: Det här passet, den här veckodagen och alla likadana framåt i tiden

 2. Välj antal platser

 3. Spara ändringar

Klart! Ditt pass är nu kopplat, aktiverat och bokningsbart i appen.

Du kan också ta bort kopplingen till ett pass genom att göra enligt ovan men istället sätta 0 platser. Det är så du gör om du valt att tilldela platser via inställningarna men vill göra ett undantag.

Did this answer your question?