Grundinställningar för kopplat schema

Du som har integrerat schema kan välja automatisk aktivering, öppet schema eller kvarvarande platser – eller alla tre.

Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Under "Inställningar" kan du ställa in tre olika grundinställningar: Automatisk Aktivering, Öppet Schema och Kvarvarande Platser.

Det går att använda varje del separat för sig - eller alla tillsammans - så du kan lägga till det som blir bäst för just din studio.

______________________________

Automatisk Aktivering

Passar dig som vill ha nära noll admin och 90-100% av ditt utbud i Bruce.

Fördelar:

 • Alla pass har lika många platser från start

 • Nya pass hanteras av oss omedelbart utan att du behöver höra av dig

 • Anpassar sig helt efter vad som ligger i ditt bokningssystem

 • Pass tappar aldrig kopplingen

 • Rullar på av sig självt över terminsstarter/lov/högtider

 • Ger dig möjlighet att radera pass med utvalda ord, t.ex. workshop eller PT direkt i Inställningar.

______________________________

Radera pass med utvalda ord:

När du ansöker om Automatisk Aktivering behöver du fylla i nedan formulär som dyker upp på sidan. Välj först antal platser och sedan vilka pass vi inte ska hämta:

Observera att egen träning raderas eftersom den inte behöver förbokas.

Vill ni erbjuda workshops eller liknande är det bara att maila supporten så släpper vi på de passen också 👍

______________________________

Öppet schema

Passar dig som vill ha lite mindre admin, men ändå göra ett urval.

 • Ger alla pass som heter likadant lika många platser.

 • Ett pass som fått ett visst antal platser här kan du fortfarande tilldela ett annat antal platser i dashboarden

 • Passen tappar inte kopplingen om ni byter dag eller starttid

 • Det du skriver in här fortsätter rulla varje termin tills ni säger stopp, så du slipper lägga nya scheman varje termin

 • Plockar du bort ett pass från ditt egna bokningssystem så försvinner det som vanligt från oss också

Du väljer själv hur många platser de olika passtyperna ska ha. ST står för Studions Tier, d.v.s. den medlemskapsnivån din studio ligger på. Har du funderingar kring detta, ta kontakt med supporten.

Med valet 'alla' platser menas 'alla platser som finns kvar', d.v.s. det finns ingen risk för överbokningar.

Har du vad vi kallar en envägskoppling kan du inte välja 'Alla' platser. Se Kvarvarande Platser nedan.

______________________________

Kvarvarande platser

Du som har ett bokningssystem som tar hänsyn till våra bokningar kan välja att släppa på kvarvarande platser 24/48/72 timmar innan start.

Fördelen är att du enkelt kan fylla dina pass som inte bokas upp av egna medlemmar en, två eller tre dagar innan. Ingen risk finns för överbokning, då valet “alla” innebär alla kvarvarande platser.

Du som använder ett en envägskoppling kan inte använda funktionen Kvarvarande platser.

Did this answer your question?