Byt ut ett pass

Hur du byter ett pass till ett annat

Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Om du vill byta ut ett pass i schemat går du in i redigeraren och byter klasstyp.

Inbokade medlemmar får automatiskt ett meddelande om de ändringar som gjorts.

Enstaka ändring:

Om ändringen bara gäller en specifik dag väljer du "Redigera tillfälle" och byter ut klassen.

Löpande ändring:

Om ändringen ska gälla alla upprepande veckor väljer du "Redigera upprepande tillfällen" och byter ut klassen.

______

  1. Klicka på de tre prickarna

2. Välj om du ska redigera ett passtillfälle eller upprepande.

3. Välj den klasstyp du vill ha istället och spara ändringar.

Did this answer your question?