Studios där credits inte kan användas / Studios where you can not use credits
Vi har några få studios där man inte kan använda credits
Boel avatar
Written by Boel
Updated over a week ago

English below.

När du köper credits kan du använda dem på nästan alla studios som finns i appen i hela Sverige.

Vi har några få undantag där det av olika anledningar just nu inte går att använda credits men vi hoppas kunna möjliggöra att även dessa kan betalas med credits i framtiden.

Studios där du inte kan använda credits:

Göteborg

JOS

Smögen Hafvsbad SPA

Marstrands Havsbad SPA

Stockholm

Anuprada IR-bastu

Bio Logic Sweden

Fafelle

Full Funktion Naprapati

HEAT by Sophie Lie

The Nest på Downtown Camper

Malmö

Aroma Spa

--------------------------------

ENGLISH

When you buy credits, you can use them at almost all studios listed in the app in Sweden.

We have a few exceptions where for various reasons it is not possible to use credits at the moment, but we hope to make it possible to pay with credits in the future.

Did this answer your question?