All Collections
Bruce frågor och svar
Avbokningsregler Credits / Cancellation rules credits
Avbokningsregler Credits / Cancellation rules credits

Vilka regler gäller för avbokning med klippkort? What are the rules for cancellation with credits?

Boel avatar
Written by Boel
Updated over a week ago

English below.

Här kommer information om våra avboknings- och incheckingsregler när man använder klippkort.

Vi vill att det ska vara en skillnad på att avboka ett pass sent och att missa det helt. Vi föredrar att man avbokar ett pass även om det är en sen avbokning för då ger man någon annan chansen att få en plats istället. Du kan avboka passet sent fram till 10 minuter innan det börjar. Om du struntar helt i att komma på ett pass och inte avbokar senast 10 minuter innan passet får du ett missat pass.

Vi vill också att alla ska respektera varandras och studions tid därför måste du checka in en viss tid innan passet börjar så att det kan starta på utsatt tid.

Regler som gäller för alla som använder Bruce klippkort:

Incheckning (bokade pass)

  • Måste göras tidigast 30 minuter innan och senast 5 minuter innan. Undantag från denna tidsangivelse finns dock och står i bokningen.

Sen avbokning

  • Avbokningstid för ett bokat pass står i appen och kan variera, men är som standard 3 timmar innan passet börjar.

  • Om du avbokar sent dras 5 klipp av från bokningen medan övriga klipp återbetalas.

Missat pass (avboka alltid)

  • Du kan göra en sen avbokning fram till 10 minuter innan passet börjar. Vårt mål är att ingen ska behöva få ett missat pass.

  • Om du inte avbokar ditt pass så återbetalas inget av klippen du betalat för passet.

PS. Skriv till oss i chatten om ni har frågor angående ovan så gör vi vårt bästa för att förklara.

--------------------------------

ENGLISH

Information about our cancellation and check-in rules.

We want it to be a difference between canceling a class late and missing it completely. We prefer that you cancel a class even if it is a late cancellation because then you give someone else the chance to get that spot instead. You can cancel the class 10 minutes before it starts. If you completely ignore going to a class and do not cancel at least 10 minutes before the class, you will get a missed class.

We also want everyone to respect each others and the studios time so that's why you must check in no later than 5 minutes before a session begins.

Rules that apply to everyone who uses Bruce credits:

Check-ins (booked classes)

  • You can check in earliest 30 min prior to class and latest 5 minutes before the class begins.

Late Cancellation

  • The cancellation time before a class differs, but generally it is 3 hours before the class. Specific cancellation times are always listed in red under each class.

  • If you do a late cancellation 5 credit will be deducted, while the rest of the credits paid for the class will be refunded.

Missed class (always cancel)

  • You can do a late cancellation up to 10 minutes before the class. Our goal is that no one should get a missed class.

  • If you don't cancel the class you will not get back any of the credits paid for that class.

Write to us in the chat if you have questions regarding the above and we will do our best to explain.

Did this answer your question?