(English below)

Efter en lång och tuff tid är det äntligen dags för en nystart och vi har därför tagit ett helhetsgrepp kring hur bokningar och begränsningar kommer se ut framöver.

Från och med 1 september kan du träna max en (1) gång per studio och dag

Du väljer själv om du vill gå på ett pass eller egen träning. Ändringen kommer gälla samtliga medlemskap och studios.

Du kan fortfarande träna hur mycket du vill per dag och månad, men då på olika studios. Samma antal samtidiga bokningar gäller som vanligt: 3 för Base, 5 för Black och 6 för Epic.

Studiospecifika begränsningar

Vissa studios får också begränsningar i totalt antal besök per månad, som generellt kommer ligga mellan 1-16 gånger per månad. På de studios som har begränsningar finns en knapp för detta där man ser detaljerna tydligt.

Varför görs den här förändringen?

Vi vill att alla medlemmar ska ha möjlighet att få besöka en studio som ingår i deras medlemskap.

Bruce bygger på frihet och enkelhet och så ska det fortsätta vara. Genom att införa dessa begränsningar, sprids bokningar ut mer och fler får chansen att gå på pass som vanligtvis snabbt blir fullbokade. Hela tanken med Bruce är att man ska variera sin träning, testa nytt och upptäcka pärlor man tidigare missat.

*

After a long and tough one and a half year, it is finally time for a fresh start and we have therefore taken an overall look on how bookings and limitations will look in the future.

From September 1st, you can work out one (1) time per studio and day.

You choose if you want to book a class or go for open training. The change will apply to all memberships and studios.

You will still be able to work out as much as you want per day and month, but then at different studios. The same number of simultaneous bookings applies as usual: 3 for Base, 5 for Black and 6 for Epic.

Studio-specific limitations

Some studios will also have limitations on the total number of visits per month, which will generally be between 1-16 per month. In the studios that have limitations, there is a button for this where you can see the details clearly.

Why are we doing this?

We want all members to have the same opportunity to visit studios that are included in their membership.

Bruce is based on freedom and simplicity and we want to continue being just that. By introducing these limitations, bookings are more spread and more members get the chance to attend classes that are usually quickly fully booked. The whole idea with Bruce is to vary your workout, try something new and discover gems you previously missed.

Did this answer your question?