Redigera pass

Hur du ändrar tid, instruktör och antal platser.

Annali avatar
Written by Annali
Updated over a week ago

Här kan du ändra tid, namn på instruktör, antal platser samt om klassen ska upprepas (och hur länge). Du kan även skicka meddelande och ställa in pass.

Du som har integrerat schema är begränsad till att ändra antal platser, skicka meddelande samt ställa in pass.

Redigera pass

Hovra över passet du vill ändra och tryck på menyn (de tre prickarna). Välj om du vill redigera det specifika tillfället eller alla upprepande pass.

Ändringar indikeras av en orange plupp, som här nedan där antalet platser är ändrat. Du kan byta ut ett pass genom att välja ett nytt i rullisten. Eventuella bokningar ligger kvar, och bokade medlemmar får en pushnotis med ändringarna som gjorts.

Ångrar du ändringarna du gjort så går du tillbaka till redigeringsläget och trycker på "Återställ till ordinarie pass". Spara ändringarna för att återställa.

Did this answer your question?