Få 30 kr rabatt, varje månad, för varje person du bjuder in! Din vän får dessutom samma rabatt. Med vår nya inbjudnings-modell får du rabatt på din månadskostnad för varje person du bjuder in till Bruce, för alltid, tills du når zero (0 kr)*

Gör såhär

 1. Ladda ner nya versionen av Bruce-appen via AppStore / GooglePlay

 2. Gå till Konto > Bruce ZERO

 3. Bjud in med hjälp av din kod eller länk

 4. Rabatten appliceras automatiskt på ditt konto så snart den du bjudit in gjort sin första betalning

Tips för att sprida din invite kod:

 1. Klicka på din kod i appen och skicka iväg ett sms till alla i din telefonlista du skulle vilja träna tillsammans med.

 2. Klicka dig in på vår instagram och klicka på highlighten "ZERO". Ta en printscreen på sista bilden och reposta den i en story där du lagt in din personliga kod.

 3. Ju fler du bjuder in med din länk eller kod, ju högre är dina chanser för att sänka din månadskostnad.

right

*Rabatten gäller för alltid så länge båda är kvar som betalande medlemmar, men beloppet kan komma att ändras i framtiden. För att rabatten ska räknas så måste den du bjuder in vara en ny medlem eller en gammal medlem som inte varit aktiv på 6 månader.

-------------------------------------

English version

Get 30 kr discount, every month, for every person you invite to Bruce. The person you invite also gets the same discount. With our new invite model you get a discount on your monthly membership cost for every person you invite to Bruce, for ever, until you reach zero (0).*

The more people you invite the bigger the discount on your membership.

Do this

 1. Download the new version of the Bruce-app through AppStore

 2. Go to Profile > Bruce ZERO

 3. Invite people with your code or link

 4. The discount is automatically applied to your membership as soon as the person you invited has made their first payment

Tips on how to get people to use your code:

 1. Click on your code in the app and send a text to everyone in your phone list you would like to train with.

 2. On our instagram, click on the highlight "ZERO", take a print screen of the last image and repost it in a story where you've included your invite code.

 3. The more people you invite with your link or code, the higher your chances are of lowering your monthly cost.

* The discount last forever as long as both of you are still paying members, the amount can change in the future. For the discount to count the person you invite has to be a new member or someone who has not paid for Bruce in at least 6 months.

Did this answer your question?