All Collections
Bruce frågor och svar
Väntelista / Waiting list
Väntelista / Waiting list

Hur fungerar väntelistan? How does the wait list work?

Boel avatar
Written by Boel
Updated over a week ago

Väntelistan fungerar så att när det blir en plats ledig så får de som står i väntelistan en notis med info om att en plats är ledig. Notisen skickas ut med 20 sek mellanrum och inte i någon speciell ordning. Det är den som tar platsen först som får den. Man får alltså inte en plats automatiskt om/när en plats finns ledig.

Vi har valt att göra så för att det ofta är med kort varsel som en plats blir ledig och det finns ingen möjlighet att ge alla i listan en chans att säga ja eller nej.

Det skulle ta för lång tid och platsen skulle inte användas.

Så det gäller att vara snabb att trycka "Boka" när man får notisen 🚀

-----------------------------------------------------

ENGLISH

If there’s a waiting list on a class and a spot becomes free, the ones on the list will receive a push notification informing them about the free spot. This notification is sent out with 20 sec intervals and in no specific order. The first person to book the spot gets it, no spots are assigned automatically.

We have chosen this way since spots usually become free with short notice. It would simply take too long to wait for everyone on the list to say Yes or No and there would be a risk that the free spot remains unbooked.

So when you get the notification – be quick pushing the "Book"-button! 🚀

Did this answer your question?