Väntelistan fungerar så att när det blir en plats ledig så får de som står i väntelistan en notis att en plats finns ledig. Notisen skickas ut med 20 sek mellanrum och inte i någon speciell ordning. Sen är det den som tar platsen först som får den, man får alltså inte en plats automatiskt.

Vi har valt att göra så för att det ofta är med kort varsel som en plats blir ledig så det finns ingen möjlighet att ge alla i listan en chans att säga ja eller nej. Det skulle ta för lång tid och platsen skulle inte användas. Så det gäller att vara snabb när man får notisen 🌸

-----------------------------------------------------

ENGLISH

If there’s a waiting list and a spot becomes vacant, the ones on the list will receive a push notification informing them about the vacant spot. The notification is sent out with 20 sec intervals and in no specific order. The first person to book the spot gets it, no spots are assigned automatically.

We have chosen this way because spots usually become vacant with short notice. It would simply take too long to wait for everyone on the list to say yes or no and there would be a risk that the vacant spot remains unused. So when you get the notification – be quick! 🌸

Did this answer your question?