-----english below------

Bruce Black

Bruce Black är en tilläggstjänst till Bruce. Den kostar 300 kr extra per månad och ger dig som medlem fler bokningar och ett större och mer varierat utbud.

Bruce Black i korthet:

  • 5 bokningsbara pass samtidigt (istället för 3)

  • Tillgång till studios och pass som bara är tillgängliga för Black

Varför finns Bruce Black? 

Vårt mål är att bygga världens bästa träningsmedlemskap. Ett medlemskap och en affärsmodell som vi, våra studiopartners och medlemmar tjänar på. 

Av det vi får in i medlemsavgifter delar vi ut 70% till våra studios. Hur mycket vi betalar ut till en specifik studio beror på antalet besök och en viktningsfaktor baserad på studions månadspris.

Här är Bruce Black ett viktigt steg för att kunna ge mer betalt per besök. Många studios i vårt sortiment tar själva mellan 1000 - 1500 kr per månad för sina medlemskap. Med Black kan vi få fler pass, platser och öppettider hos dessa, plus att vi får tillgång till helt nya studios och anläggningar som tidigare tackat nej till ordinarie Bruce. 

Bruce affärsmodell

Bruce fungerar i dagsläget som ett komplement till våra studiopartners egna medlemskap. Målet är att studion ska tjäna lika bra på våra medlemmar som de gör på sina egna. Då skapar vi en hållbar bransch.


-----------------------------------------------------

ENGLISH

Bruce Black

Bruce Black is an upgrade to Bruce. It costs SEK 300 extra per month and gives you as a member more bookings and a larger, more varied selection of classes.

Bruce Black in brief:

  • 5 bookable classes at the same time (instead of 3)

  • Access to classes available only for Black

Why does Bruce Black exist?

Our goal is to build the world's best training membership. A membership and a business model that we, our members and our studio partners benefit from.

From what we receive in membership fees we distribute 70% to our studios. The amount we give to each studio depends on the number of visits and a weighting factor based on the studio's monthly fee.

Here Bruce Black is an important step to be able to pay more per visit. Many studios in our selection cost between SEK 1000 - 1500 per month for their memberships. With Black we can get more classes, spots and opening hours with them, plus access to new studios and facilities that previously have declined with regular Bruce.

Bruce business model

Bruce currently works as a complement to our studio partners' own memberships. The goal is that the studio should earn as much from our members as they do from their own. That is how we create a sustainable industry.

Did this answer your question?