Träna i flera städer

Kan jag träna i flera olika städer?

Boel avatar
Written by Boel
Updated over a week ago

Just nu kan du med Bruce träna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Bergen och Köpenhamn.

Du kan träna i alla dessa städer under kortare perioder, exempelvis under en jobbresa eller semester. Medlemskapet ska vara registrerat i den stad du primärt bor och tränar i.


För att byta stad i appen går du till Utforska - Filter - Ändra stad.

Kom ihåg att byta tillbaka sen!

Did this answer your question?