Gym och egen träning

Kan jag gå på gym och köra egen träning med Bruce?

Boel avatar
Written by Boel
Updated over a week ago

Du kan gå på gym och köra egen träning med Bruce.

De tider som gäller för Brucemedlemmar på de olika gymmen är de som står i Bruce-appen och dessa kan skilja sig från gymmets / träningsställets vanliga öppettider.

De träningsställen som har öppettider i appen har egen träning.

Om inget annat anges i studiobeskrivningen behöver du aldrig boka egen träning utan du går bara dit och checkar in på plats.

Kom ihåg att alltid checka in.

Did this answer your question?