Det finns ingen begränsning i antalet pass eller egen träning du kan gå på med Bruce utan du kan träna hur många gånger du vill. Däremot kan det finnas begränsningar hos vissa studios där antalet pass eller egen träning en får köra har ett max antal.

-----------------------------------------------------

ENGLISH

There is no limit to the number of classes or open training you can go to with Bruce, you can work out as many times as you want. However, there may be limitations at some studios where the number of classes or open training sessions have a maximum number.

Did this answer your question?