All Collections
Bruce frågor och svar
Hur mycket kan jag träna? How much can I work out?
Hur mycket kan jag träna? How much can I work out?

Finns det begränsning på antal pass / öppen träning jag kan gå på med Bruce? Is there any limitations when working out with Bruce?

Boel avatar
Written by Boel
Updated over a week ago

I Bruce medlemskap finns en generell besöksgräns på 8 incheckningar per studio per månad och inkluderar både egen träning och passbokningar. Vissa studios är undantag och har en besöksgräns på 1, 4 eller 6 incheckningar per månad beroende på studio. Dina besök återställs för alla studios den 1:a varje kalendermånad. Köpta besök på studion räknas inte in i besöksgränsen.

-----------------------------------------------------

ENGLISH

In Bruce there is a general workout limit of 8 check-ins per studio per month which includes both solo training and class bookings. Some studios are exceptions and have a limit of 1, 4 or 6 check-ins per month depending on the studio. Your visits reset for all studios on the 1st of each calendar month. Purchased visits are not included in the workout limit.

Did this answer your question?