När du vill starta ditt medlemskap i Bruce gör du det direkt i Bruce-appen på din telefon.

  1. Gå till "konto" och sen "medlemskap"

  2. Välj om du vill köra Bruce löpande eller Bruce med 12 månaders bindningstid.

  3. Fortsätt processen tills du är igång.

Bruce löpande kostar 799 kr / månad och är helt utan bindings- och uppsägningstid, du betalar för en månad i taget och kan avsluta när du vill i appen med en knapptryckning. Månadskostnaden betalas i förskott samma dag i månaden som medlemskapet startades, d.v.s. att betalningen dras den 27:e varje månad om medlemskapet startades den 27:e: Så pausa innan dess om du inte vill vara aktiv kommande månad.

Bruce med 12 månaders bindningstid kostar 599 kr / månad och då är du bunden att vara medlem i 12 månader. Du betalar fortfarande varje månad för ditt medlemskap, men du måste då köra de 12 månader du är bunden till. Du får pausa ditt medlemskap totalt 50 dagar under bindningstiden, minst 14 dagar i taget. (Skriv till oss i chatten för att pausa)

Did this answer your question?