Checka in / Check in

Vad gör du när du kommer till en studio eller ett gym?

Boel avatar
Written by Boel
Updated over a week ago

English version below.

När du tränar med Bruce ska du alltid checka in. Både på bokade pass och Egen träning.

  1. Checka in genom att klicka på "checkin" knappen i Bruce-appen och sen scanna QR koden som finns på studion (oftast på eller vid receptionsdisken).

  2. Biljetten som du får upp i appen visar du för receptionen eller instruktören där du ska träna.

-----------------------------------------------------------

ENGLISH

When you work out with Bruce, you should always check in, both to booked classes and to Solo training

1. Check in by clicking the "check in"-button in the Bruce app and then scan the QR code found at the studio (you usually find it on the reception desk).

2. Show the ticket you get in the app to the receptionist or the instructor.


Did this answer your question?